LIÊN HỆ ISUZU - SUZUKI LONG BIÊN

Công ty TNHH Kinh Doanh Ô Tô Nisu
Địa chỉ: 449 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.
Tel: 0988053679                  
Fax 043.8757.999
Email hỗ trợ: IsuzuLongBien@gmail.com
Web: IsuzuLongBien.com